emasculate

Adjektiv

Synonymer till emasculate

Möjliga synonymer till emasculate

Diskussion om ordet emasculate

emasculate

emasculate
emasculated
emasculated
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet emasculate

  • "The Senate emasculated the law"

Ordet emasculate har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom medicin
juridik
generell
medicin

Ordet emasculate inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till emasculate (inom juridik)

Ordet emasculate inom generell

deprive of strength or vigor

Ordet emasculate inom medicin

remove the testicles of a male animal

Synonymer till emasculate (inom medicin)

Diskussion om ordet emasculate