empati

empatin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till empati

Hur används ordet empati

 • "– Jag vill prata om vikten av att visa empati och inte döma människor i vår omgivning."
 • "Så det finns empati hos folk, säger Holmsjöbon Carina Gneupel."
 • "De har varit på flykt under en längre tid och man känner en oerhört stor empati för de här människorna, säger befälhavare Joakim Håkansson från Karlskrona."
 • "Flickan ville inte träffa mig, men jag känner väldig empati."
 • "” Känner väldig empati ”"
 • "Men det är också viktigt att ha empati och behandla alla lika."
 • "För då är det en privatperson som engagerat sig, känt empati för djuret och kommer till oss för hjälp."
 • "Vid tester framkommer det att Anders Eklund saknar ånger, empati och skuldkänslor."
 • "• Utredning visar : Anders Eklund ” saknar ånger, empati och skuldkänslor ”"
 • "– Jag är också en person som har empati."
 • "– Jag vill prata om vikten av att visa empati och inte döma människor i vår omgivning."
 • "Så det finns empati hos folk, säger Holmsjöbon Carina Gneupel."
 • "De har varit på flykt under en längre tid och man känner en oerhört stor empati för de här människorna, säger befälhavare Joakim Håkansson från Karlskrona."
 • "Flickan ville inte träffa mig, men jag känner väldig empati."
 • "” Känner väldig empati ”"
 • "Men det är också viktigt att ha empati och behandla alla lika."
 • "För då är det en privatperson som engagerat sig, känt empati för djuret och kommer till oss för hjälp."
 • "Vid tester framkommer det att Anders Eklund saknar ånger, empati och skuldkänslor."
 • "• Utredning visar : Anders Eklund ” saknar ånger, empati och skuldkänslor ”"
 • "– Jag är också en person som har empati."

Vad betyder empati inom psykologi ?

medkänsla för andra; egenskapen att kunna känna med andra, sätta sig in i andras situationer

Möjliga synonymer till empati

Diskussion om ordet empati