emphasize

emphasized
emphasized
emphasize
Verb

Översättningar

Hur används ordet emphasize

  • "Her gesture emphasized her words"

Ordet emphasize har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom bildligt
  • Inom fysik
  • Inom musik
lingvistik
bildligt
fysik
musik

Ordet emphasize inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till emphasize (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till emphasize (inom lingvistik)

Ordet emphasize inom bildligt

Synonymer till emphasize (inom bildligt)

Ordet emphasize inom fysik

direct attention to, as if by means of contrast

Synonymer till emphasize (inom fysik)

Ordet emphasize inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till emphasize (inom musik)

Diskussion om ordet emphasize

  • - 2012-02-21

    emphasising med S istället för emphasizing med Z