empiri

empirin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet empiri

 • "Jag har inte sett någon sådan empiri, säger Björn Hellström, professor i ljudkonst på Konstfack."
 • "Därför är mannens utseende inte alls lika intressant och omtalat som kvinnans, fortsätter han och läsaren måste undra hur det ser ut med hans empiri : är han inte medveten om att kvinnor talar om mäns utseende?"
 • "Mot detta skulle en realistiskt lagd person kunna hävda att begreppet kön har uppstått genom erfarenhet och empiri : bland däggdjuren finns två roller i fortplantningen, en part bidrar med ägget och en med spermien, och det är vad kön betyder."
 • "Och det bygger jag inte på några vetenskapliga studier, utan någon stors empiri från dödsfall som visar att det inte är riskfritt att göra på det sättet."
 • "– Det utvecklar våra verksamheter, våra forskare får nya möjligheter till empiri exempelvis."
 • "Resultatet : Det finns ingen empiri som stödjer förekomsten av frikoppling i den skala som behövs för att förhindra ekologisk kollaps."
 • "– Artikeln bygger på amerikansk empiri, ett land som ligger långt efter Sverige vad gäller jämställdhet, säger Lars Plantin, sexualitetsforskare på Malmö högskola."
 • "Jag har inte sett någon sådan empiri, säger Björn Hellström, professor i ljudkonst på Konstfack."
 • "Därför är mannens utseende inte alls lika intressant och omtalat som kvinnans, fortsätter han och läsaren måste undra hur det ser ut med hans empiri : är han inte medveten om att kvinnor talar om mäns utseende?"
 • "Mot detta skulle en realistiskt lagd person kunna hävda att begreppet kön har uppstått genom erfarenhet och empiri : bland däggdjuren finns två roller i fortplantningen, en part bidrar med ägget och en med spermien, och det är vad kön betyder."
 • "Och det bygger jag inte på några vetenskapliga studier, utan någon stors empiri från dödsfall som visar att det inte är riskfritt att göra på det sättet."
 • "– Det utvecklar våra verksamheter, våra forskare får nya möjligheter till empiri exempelvis."
 • "Resultatet : Det finns ingen empiri som stödjer förekomsten av frikoppling i den skala som behövs för att förhindra ekologisk kollaps."
 • "– Artikeln bygger på amerikansk empiri, ett land som ligger långt efter Sverige vad gäller jämställdhet, säger Lars Plantin, sexualitetsforskare på Malmö högskola."

Vad betyder empiri inom generell ?

Innebärande att man enbart förlitar sig på praktisk erfarenhet.

Möjliga synonymer till empiri

Diskussion om ordet empiri

 • - 2009-02-11

  förklaring till ordets innebörd