enchant

enchant
enchanted
enchanted
Verb

Översättningar

Synonymer till enchant

Ordet enchant har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom historia
  • Inom spel
  • Inom generell
ålderdomlig
historia
spel
generell

Ordet enchant inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till enchant (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till enchant (inom ålderdomlig)

Ordet enchant inom historia

hold spellbound

Synonymer till enchant (inom historia)

Möjliga synonymer till enchant (inom historia)

Ordet enchant inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till enchant (inom spel)

Möjliga synonymer till enchant (inom spel)

Ordet enchant inom generell

Synonymer till enchant (inom generell)

Diskussion om ordet enchant