endemi

endemin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet endemi

  • "Under de senaste veckorna har smittspridningen i Jönköpings län minskat, vilket gör att vi nu kan var på väg ut ur pandemin och i stället går in i en så kallad endemi."
  • "I länet kan vi nu vara på väg att lämna pandemin och gå över till endemi istället."
  • "En endemi innebär i stället att smittutbrott bara sker sporadiskt i begränsade delar av befolkningen."
  • "Då kan länet gå från pandemi till endemi"
  • "– Men jag är hoppfull om att pandemin övergår i en endemi och att vardagen återgår till det normala."
  • "Under de senaste veckorna har smittspridningen i Jönköpings län minskat, vilket gör att vi nu kan var på väg ut ur pandemin och i stället går in i en så kallad endemi."
  • "I länet kan vi nu vara på väg att lämna pandemin och gå över till endemi istället."
  • "En endemi innebär i stället att smittutbrott bara sker sporadiskt i begränsade delar av befolkningen."
  • "Då kan länet gå från pandemi till endemi"
  • "– Men jag är hoppfull om att pandemin övergår i en endemi och att vardagen återgår till det normala."

Vad betyder endemi inom medicin ?

lokalt eller befolkningsmässigt begränsad sjukdom

Diskussion om ordet endemi

endemi

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet endemi