endorse

endorse
endorsed
endorsed
Verb

Översättningar

Synonymer till endorse

Hur används ordet endorse

  • "endorse a new project"

Ordet endorse har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom utbildning
musik
generell
sport
utbildning

Ordet endorse inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet endorse inom generell

of documents or cheques

Synonymer till endorse (inom generell)

Ordet endorse inom sport

Synonymer till endorse (inom sport)

Möjliga synonymer till endorse (inom sport)

Ordet endorse inom utbildning

Synonymer till endorse (inom utbildning)

Diskussion om ordet endorse