engross

engross
engrossed
engrossed
Verb

Ordet engross har 4 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
utbildning
jordbruk
generell
militärväsen

Ordet engross inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till engross (inom utbildning)

Ordet engross inom jordbruk

Synonymer till engross (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till engross (inom jordbruk)

Ordet engross inom generell

Synonymer till engross (inom generell)

Möjliga synonymer till engross (inom generell)

Ordet engross inom militärväsen

Synonymer till engross (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till engross (inom militärväsen)

Diskussion om ordet engross