enhetlighet

enhetligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till enhetlighet

Hur används ordet enhetlighet

  • "– Eftersom det är ett riksintresse försöker vi strama upp det så att man behåller en enhetlighet kring bebyggelsen, säger stadsarkitekt Arne Ludvigsson."
  • "— När vi får en enhetlighet och en enhetlig organisation så tror jag att det blir lättare för oss att kunna utbyta resurser, både inom vår region, men även mellan andra regioner och förhoppningsvis, i förlängningen, komma till bättre resultat, säger Klas Friberg."
  • "På stadsbyggnadskontoret tycker man däremot att man måste sträva efter en större enhetlighet."
  • "Men så småningom tror jag det här är rätt väg att gå, att man har en myndighet och därmed också större enhetlighet och mer gemensamma resurser."
  • "Regeringen ser dock ett behov av tydlighet och enhetlighet, och har därför fattat detta beslut, sade hon."
  • "– Sedan årsskiftet, när vi är en myndighet, känns det mycket lättare att få genomslag för en enhetlighet i hanteringen av personuppgifter, säger hon."
  • "- Det är bra ur juridisk synvinkel att få en enhetlighet i Europa, det är regler som handlar om Europas medborgare, säger Daniel Karfs, jurist på Konsumentombudsmannen ( KO ) och parets ombud i tingsrätt och hovrätt till TT."
  • "Lagrådet har tidigare kritiserat förslaget, som ansetts vara dåligt förberett och inte motsvara grundläggande krav på enhetlighet och rättssäkerhet."
  • "– Det behövs en enhetlighet, inte bara när det gäller spårsäkring utan hur vi ser på de här brotten, säger hon."
  • "– Själva reformen i sig är ingen centraliseringsreform, men polisen behöver få mer enhetlighet i styrningen, säger Thomas Rolén, regeringens särskilde utredare och den som leder arbetet med den nya sammanslagna polismyndigheten."

Vad betyder enhetlighet inom musik ?

det att vara enhetlig; likformighet, överensstämmelse

Möjliga synonymer till enhetlighet

Relaterat till enhetlighet

endräkt

identitet

relation

enhetlighet

oföränderlighet

ental

utskiljning

Diskussion om ordet enhetlighet