ensemble

[ang'sam,bel]
ensemblen
ensembler
ensemblerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ensemble

Hur uttalas ordet ensemble?

[ang'sam,bel]

Hur böjs ordet ensemble på svenska?

Obestämd singular: ensemble
Bestämd singular: ensemblen
Obestämd plural: ensembler
Bestämd plural: ensemblerna

Hur används ordet ensemble

 • "Förutom att sjunga tv-seriens ledmotiv ska han under konserten, med backning av en sjuttiomanna- ensemble, bestående av bland annat en symfoniorkester, även framföra tre andra låtar."
 • "Den framförs i en lada vid Johannishus slott av en 24 man stor ensemble där alla har anknytning till Blekinge."
 • "Jag har världens bästa jobb, en fantastisk ensemble och väldrillade skickliga medarbetare på alla poster."
 • "Det är tråkigt att man ska behöva kontrollera politiska uppfattningar innan man sätter ihop en ensemble, säger arrangören Johan Blomé."
 • "Liksom sina kollegor hoppas även han att länet så småningom ska få en egen scen och ensemble, precis som under 80-talet, då han var en av de drivande bakom den fria teatern Unga dramatiska gruppen, UDG."
 • "Det är en liten men sammansvetsad ensemble där det bara finns sex personer på scen."
 • "Blandad ensemble"
 • "Teckenspråkstolkarna delar scen med skådespelarna och med en ensemble på runt 70 personer blir det många som samsas om utrymmet."
 • "Totalt får 1.800 personer möjlighet att se och höra en mixad ensemble av känt och okänt dalfolk tolka Björn Skifs."
 • "Priset delas ut varje år till en artist eller ensemble som verkar på högsta konstnärliga nivå och står för nyskapande."

Ordet ensemble har 2 betydelser

 • Inom teater, film
 • Inom musik
teater, film
musik

Ordet ensemble inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till ensemble (inom musik)

Möjliga synonymer till ensemble (inom musik)

Diskussion om ordet ensemble

ensemble

ensembles
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till ensemble (inom musik)

Hur används ordet ensemble

 • "a string ensemble"

Ordet ensemble har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom dans
kläder
generell
dans

Ordet ensemble inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till ensemble (inom kläder)

Möjliga synonymer till ensemble (inom kläder)

Ordet ensemble inom generell

a group of musicians playing or singing together

a cast other than the principles

an assemblage of parts or details (as in a work of art) considered as forming a whole

a coordinated set of clothing

(inom generell)

Ordet ensemble inom dans

Synonymer till ensemble (inom dans)

Diskussion om ordet ensemble