entablement

[angtablemang’]
entablementet
entablement
entablementen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till entablement

Hur uttalas ordet entablement?

[angtablemang’]

Hur böjs ordet entablement på svenska?

Obestämd singular: entablement
Bestämd singular: entablementet
Obestämd plural: entablement
Bestämd plural: entablementen

Vad betyder entablement inom byggnadskonst ?

Fotograf: Wikipedia
Entablement (av franska entabler 'hopfoga') är ett element i klassisk arkitektur. Entablementet, oftast kallat bjälklag, består uppifrån och ned av kornisch (även kallad Gesims), fris och arkitrav och bärs upp av kolonner, pelare eller pilastrar.http://sv.wikipedia.org/wiki/Entablement

Möjliga synonymer till entablement

  • lag [ byggnadskonst ]

Relaterat till entablement

arkitektur

Diskussion om ordet entablement

entablement

entablements
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till entablement

Diskussion om ordet entablement