entanglement

entanglements
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till entanglement

Ordet entanglement har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
  • Inom internet
generell
fysik
internet

Ordet entanglement inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet entanglement inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Ordet entanglement inom internet

Synonymer till entanglement (inom internet)

Diskussion om ordet entanglement

  • - 2010-09-21

    Jag föreslår "sammanflätning" som komplement.