enter on

enter on
entered on
entered on
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till enter on

Diskussion om ordet enter on

enteron

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • tarm  [ medicin, anatomi ]

Vad betyder enteron inom medicin ?

the alimentary canal (especially of an embryo or a coelenterate)

Möjliga synonymer till enteron

Diskussion om ordet enteron