entertain

entertain
entertained
entertained
Verb

Synonymer till entertain

Hur används ordet entertain

  • "He entertained the notion of moving to South America"

Ordet entertain har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom bildligt
ålderdomlig
norgespec
generell
bildligt

Ordet entertain inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till entertain (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till entertain (inom ålderdomlig)

Ordet entertain inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till entertain (inom norgespec)

Ordet entertain inom generell

provide entertainment for

take into consideration, have in view

(inom generell)

Möjliga synonymer till entertain (inom generell)

Ordet entertain inom bildligt

Synonymer till entertain (inom bildligt)

Möjliga synonymer till entertain (inom bildligt)

Diskussion om ordet entertain