entresol

[angtresåll’]
entresolen
entresoler
entresolerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet entresol?

[angtresåll’]

Hur böjs ordet entresol på svenska?

Obestämd singular: entresol
Bestämd singular: entresolen
Obestämd plural: entresoler
Bestämd plural: entresolerna

Vad betyder entresol inom generell ?

mellanvåning (med lägre takhöjd)

Möjliga synonymer till entresol

Relaterat till entresol

arkitektur

rum

Diskussion om ordet entresol

entresol

entresols
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till entresol

Diskussion om ordet entresol