envåningshus

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet envåningshus

  • "Hon brukar visa besökare runt i gamla Kungsbacka och peka ut de trähus som byggdes efter den stora branden 1846 och hörnhuset som brann upp var ett av de två envåningshus som finns kvar sen den tiden."
  • "Ett envåningshus vid Sakt Botvids begravningsplats stod i lågor."
  • "I videoinslag i statskontrollerade medier syns översvämmade städer där vattnet når till taket på envåningshus och invånare hämtas därifrån med uppblåsbara båtar."
  • "– Mitt hus har blivit ett envåningshus."
  • "Det fyra våningar höga huset hade dömts ut av myndigheterna och höll på att renoveras när det rasade över ett intilliggande envåningshus som rymde två familjer."
  • "Husen i Nahla-bergen är funktionella envåningshus med räta vinklar och raka linjer."
  • "– Klockan 03.00 på morgonen gick jag över till grannen för att se till att de som bor i envåningshus samlas hos grannar med tvåvåningshus."
  • "Men vattnet har inte kommit in i vårt hus än, säger Thelma Green, som bor i Houston tillsammans med sina två barn i ett envåningshus, i SVT:s Morgonstudion."
  • "52-åriga Anita Williams berättar för Reuters hur hon i onsdags återvände till sitt vattenskadade envåningshus."
  • "De som lyckades ta sig till högre höjder klarade sig, medan andra, boende i låga envåningshus, begravdes under leran."

Rim på envåningshus

Relaterat till envåningshus

arkitektur

Diskussion om ordet envåningshus