environment

environments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till environment

Hur används ordet environment

  • "he longed for the comfortable environment of his livingroom"

Ordet environment har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom geografi
ALLMÄNT
geografi

Vad betyder environment inom ALLMÄNT ?

the totality of surrounding conditions

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till environment (inom ALLMÄNT)

Ordet environment inom geografi

the area in which something exists or lives

Översättningar (inom geografi)

Svenska

Synonymer till environment (inom geografi)

Möjliga synonymer till environment (inom geografi)

Diskussion om ordet environment