erbjuda

erbjuder
erbjöd
erbjudit
Verb

Synonymer till erbjuda

Övrig relation till erbjuda

Hur böjs ordet erbjuda på svenska?

Presens: erbjuder
Preteritum: erbjöd
Supinum: erbjudit

Hur används ordet erbjuda

 • "Stora bryggerier har ju möjlighet att erbjuda det och då skaffar de sig en stor fördel vid förhandlingar med nya krogar, säger han."
 • "Den nya skollagen säger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid."
 • "– Vi måste kunna erbjuda kvinnor en trygg förlossningsupplevelse."
 • "Annars lär vi varken kunna erbjuda ungdomarna i Stadsmuseets sal arbeten eller skapa ” den goda staden ”."
 • "Det finns ingen att byta till om man ska erbjuda e-böcker, säger Inger Thorsen."
 • "Men det är inte bra för alla och sjukvården måste erbjuda alternativa effektiva metoder – inte minst för alla med måttlig fetma som börjar få fetmarelaterade sjukdomar, skriver debattörerna."
 • "Men professionaliteten är viktig, det är skillnad på att öppna teatern och låta de unga göra vad de vill, och att erbjuda dem att tillsammans med ett konstnärligt team arbeta med Backas grundläggande anspråk."
 • "PARTILLE : Kraven på att erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider ökar."
 • "Göteborg har aldrig uppfyllt den snart 20-åriga lagen om att kommunen ska erbjuda barn förskoleplats inom fyra månader efter ansökan."
 • "Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson ( V ), kräver att bankerna ska erbjuda bolån som utgår ifrån reporäntan."

Diskussion om ordet erbjuda

 • - 2009-01-28

  offering

erbjuda

Adjektiv

Hur används ordet erbjuda

 • "HIF Karlskrona arbetar nu också för att erbjuda Schefvert en annan roll i klubben – för HIF vill ha kvar honom i någon form."
 • "Som förälder till ett barn som direkt eller indirekt upplevt en traumatisk upplevelse är det viktigaste att finnas där och erbjuda en så trygg miljö som möjligt och inte forcera att barnet öppnar sig ( se fyra tips i faktaruta )."
 • "Vi kommer erbjuda nybörjarkurs i datorhantering, säger Lennart Olofsson, ordförande för Ringamåla fiber ekonomisk förening."
 • "Utredningen har med hjälp av SCB undersökt vilka kommuner som inte kunde erbjuda förskoleplats till alla barn i fjol."
 • "– Det är inte roligt att inte kunna erbjuda den vård i rätt tid som man skulle vilja erbjuda, säger han till radiokanalen."
 • "– Det är inte roligt att inte kunna erbjuda den vård i rätt tid som man skulle vilja erbjuda, säger han till radiokanalen."
 • "Kvinnojouren kan då ofta stötta med kontakter mellan kvinnan och rättsväsendet, samt ibland erbjuda kvinnan ett skyddat boende."
 • "I Olofström räknar man med att en ny tillbyggnad av lokaler i Jämshög ska göra att kommunen klarar av att erbjuda förskoleplatser i tid."
 • "Förutsättningarna för att visionen om en läxfri skola och en aktiv fritid ska bli verklighet kommer skolan och fritidsgården att erbjuda."
 • "Kommunerna i länet borde följa Sölvesborgs exempel och erbjuda och informera om aktiviteter för alla, säger Thomas Glantz, informatör på Humana i Blekinge län."

Vad betyder erbjuda inom generell ?

framföra att man kan hjälpa någon genom en arbetsinsats, genom att skänka något eller genom att (ev till ett nedsatt pris) sälja en eller flera varor eller tjänster

Diskussion om ordet erbjuda