erlägga

erlägger
erlade
erlagt
Verb

Översättningar

Synonymer till erlägga

Hur böjs ordet erlägga på svenska?

Presens: erlägger
Preteritum: erlade
Supinum: erlagt

Hur används ordet erlägga

  • "Det går också att boka om biljetten, utan att erlägga mellanskillnad, fram till och med den 13:e mars."
  • "* Ara Abarahamian ådöms två års diskvalificering / avstängning från alla nationella och internationella tävlingar samt ådöms att erlägga den reducerade summan 3000 schweizerfranc i böter."
  • "* Tränaren Leo Myllari ådöms två års diskvalificering / avstängning från alla nationella och internationella tävlingar samt ådöms att erlägga den reducerade summan 10 000 schweizerfranc i böter."
  • "Då kan tullstationerna vid Ropsten flyttas innanför påfarten till Norra länken och det skapas möjligheter att komma ut på riksvägnätet utan att erlägga trängselskatt."
  • "Nu befrias inte taxi och färdtjänst från skatten och den avgift som den som inte betalar trängselskatt måste erlägga sänks från 500 till 200 kronor."
  • "Nu kvarstår att erlägga ackordslikviden om cirka 550 000 kr under tolv månader med lika delar vid fem tillfällen, fortsätter Henrik Nilsson."
  • "– Det innebär att det är frivilligt, jag skulle gissa att mina kollegor som är politiker i Göteborgsområdet kommer att erlägga den."
  • "Styrelsen för D Carnegie & Co AB anser sig dock vara den rättmätige ägaren av den fordran som finns på Maths O Sundqvist och man vill nu lösa panterna genom att erlägga resterande ersättning till Riksgälden."
  • "Det var i början av april som den anställde kallades till möte med angående uteblivna avgifter han var skyldig att erlägga bolaget."
  • "Det går också att boka om biljetten, utan att erlägga mellanskillnad, fram till och med den 13:e mars."

Vad betyder erlägga inom amerikansk engelska ?

lägga fram

Möjliga synonymer till erlägga

Relaterat till erlägga

penningväsen

pliktuppfyllelse

betalning

bortgivande

utgift

Diskussion om ordet erlägga