erosion

erosions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till erosion

Ordet erosion har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom medicin
  • Inom ALLMÄNT
geologi
medicin
ALLMÄNT

Vad betyder erosion inom geologi ?

the mechanical process of wearing or grinding something down (as by particles washing over it)

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till erosion (inom geologi)

Möjliga synonymer till erosion (inom geologi)

Ordet erosion inom medicin

condition in which the earth's surface is worn away by the action of water and wind

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till erosion (inom medicin)

Ordet erosion inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till erosion (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till erosion (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet erosion

erosion

erosionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till erosion (inom ALLMÄNT)

Vad betyder erosion inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en massrörelse

Möjliga synonymer till erosion

Diskussion om ordet erosion