escudo

escudos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till escudo

Ordet escudo har 2 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom generell
valuta
generell

Ordet escudo inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Ordet escudo inom generell

Synonymer till escudo (inom generell)

Uttryck till escudo (inom generell)

Diskussion om ordet escudo