essens

[esˈaŋs]
essensen
essenser
essenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet essens?

[esˈaŋs]

Hur böjs ordet essens på svenska?

Obestämd singular: essens
Bestämd singular: essensen
Obestämd plural: essenser
Bestämd plural: essenserna

Hur används ordet essens

 • "Samtliga 20 bryggerier i Sverige utgår från samma koncentrat eller essens som det också kallas."
 • "Också det diskutabla begreppet ” nedärvd essens ” stryks ur partiets politik."
 • "Till saken hör sannolikt också att partiledningen aldrig heller lyckats förklara vad ” nedärvd essens ” egentligen betyder."
 • "Hon tar strykningen av ” nedärvd essens ” som exempel på ansträngningarna att bryta med det gamla."
 • "De berättade också att den kritiserade formuleringen ” nedärvda essens ” ska strykas ur partiets principprogram."
 • "Nu har TT, efter SVT:s publicering, fått bekräftat att i förslaget till det nya principprogrammet vill partiledningen slopa just begreppet ” nedärvd essens ”."
 • "I avsnittet ” Sverigedemokraterna och människan ” i principprogrammet finns ett resonemang om människors ” nedärvda essens ”."
 • "Annat som förändras är att det kontroversiella begreppet i principprogrammet ” nedärvd essens ” stryks samtidigt som partiet tydliggör att också nationella minoriteter kan ha en svensk identitet."
 • "” När de flesta av oss tack och lov har lämnat dessa tankar bakom oss och tar avstånd, kan vi se hur Sverigedemokraterna fortfarande idag lyfter rasbiologiska termer i sitt principprogram, så som ” nedärvd essens ” och att de inte tror på att alla människor föds lika."
 • "– Problemet med att man börjar använda ordet igen är att det finns oerhört starka strömningar som vill rangordna människor och dela in oss efter någon sorts kulturell psykologisk och social essens."

Ordet essens har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom kemi
allmänt
kemi

Vad betyder essens inom allmänt ?

något som utgör den viktigaste delen, kärnan i något abstrakt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till essens (inom allmänt)

Ordet essens inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Möjliga synonymer till essens (inom kemi)

Relaterat till essens (inom kemi)

botemedel

vällukt

Diskussion om ordet essens