establish

establish
established
established
Verb

Synonymer till establish

Hur används ordet establish

 • "establish a new department"
 • "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"

Ordet establish har 11 betydelser

 • Inom hantverk
 • Inom konst
 • Inom botanik
 • Inom media
 • Inom handel
 • Inom ålderdomlig
 • Inom tobaksrökning
 • Inom data
 • Inom allmänt
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
hantverk
konst
botanik
media
handel
ålderdomlig
tobaksrökning
data
allmänt
militärväsen
generell

Ovanlig betydelse av ordet establish inom hantverk

Översättningar (inom hantverk)

Möjliga synonymer till establish (inom hantverk)

Ordet establish inom konst

set up or found

Översättningar (inom konst)

Synonymer till establish (inom konst)

Möjliga synonymer till establish (inom konst)

Ordet establish inom botanik

set up or lay the groundwork for

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till establish (inom botanik)

Möjliga synonymer till establish (inom botanik)

Ordet establish inom media

Översättningar (inom media)

Synonymer till establish (inom media)

Möjliga synonymer till establish (inom media)

Ordet establish inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till establish (inom handel)

Möjliga synonymer till establish (inom handel)

Ordet establish inom ålderdomlig

bring about

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till establish (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till establish (inom ålderdomlig)

Ordet establish inom tobaksrökning

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till establish (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till establish (inom tobaksrökning)

Ordet establish inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till establish (inom data)

Möjliga synonymer till establish (inom data)

Ordet establish inom allmänt

use as a basis for; found on

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till establish (inom allmänt)

Ordet establish inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till establish (inom militärväsen)

Ordet establish inom generell

Diskussion om ordet establish