estop

estop
estopped
estopped
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet estop