etagär

[e'taʃæ:r]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet etagär?

[e'taʃæ:r]

Vad betyder etagär inom generell ?

låg öppen fristående hylla; blombord i flera våningar

Diskussion om ordet etagär