evidens

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet evidens

 • "– Det finns evidens och bevis för att man får samma eller bättre resultat om du snabbt kommer tillbaka till din hemmiljö, och jobbar med ett team som har den specifika strokekunskapn och erfarenheten, säger Gertrud Wilke Olsson."
 • "Vi har all evidens i ryggen att vi gör på rätt sätt, säger Gerthi Persson."
 • "Det har ju ändå evidens till viss del, säger Maria Tjäder."
 • "– Jag hoppas att man kommer kunna fatta ett gemensamt beslut i Sverige, att man kan utarbeta nationella riktlinjer som är gemensamma på alla förlossningsavdelningar, som baseras på det bästa evidens kunskapsläget som finns idag, säger Ulla-Britt Wennerholm."
 • "Dels genom nya teorier om hur människor beter sig och dels genom empiriska evidens genom experimient och enkäter."
 • "För mig som politiker är det viktigt när vi handhar skattemedel att det vi gör bygger på evidens och beprövad erfarenhet."
 • "För mig som politiker är det viktigt när vi handhar skattemedel att det vi gör bygger på evidens och beprövad erfarenhet."
 • "För mig som politiker är det viktigt när vi handhar skattemedel att det vi gör bygger på evidens och beprövad erfarenhet."
 • "Tryckkammarbehandlingen på Helsingborgs lasarett ska avvecklas på grund av bristande evidens om den fungerar eller ej, enligt Region Skåne."
 • "– Läkemedelsindustrin har varit för långsam med att ta fram evidens."

Vad betyder evidens inom generell ?

klarhet

Relaterat till evidens

bevisföring

uppenbarande

bevis

synlighet

Diskussion om ordet evidens

 • aner005 - 2008-09-30

  evidens

evidens

Substantiv [-]

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till evidens

Diskussion om ordet evidens

 • - 2008-12-10

  Bevis