excess

excess
excessed
excessed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till excess

Diskussion om ordet excess

excess

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet excess

  • "trying to lose excess weight"

Vad betyder excess inom film ?

more than is needed, desired, or required

Möjliga synonymer till excess

Diskussion om ordet excess

excess

excesses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet excess har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom dryck
mat
dryck

Vad betyder excess inom mat ?

a quantity much larger than is needed

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till excess (inom mat)

Möjliga synonymer till excess (inom mat)

Ordet excess inom dryck

immoderation as a consequence of going beyond sufficient or permitted limits

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till excess (inom dryck)

Diskussion om ordet excess

excess

excessen
excesser
excesserna
Substantiv [n]

Översättningar (inom dryck)

Hur böjs ordet excess på svenska?

Obestämd singular: excess
Bestämd singular: excessen
Obestämd plural: excesser
Bestämd plural: excesserna

Hur används ordet excess

  • "Cissi Wallin gör metoo en otjänst när hon försöker surra sin egen publicistiska excess vid metoo som om de vore en och samma sak."

Vad betyder excess inom generell ?

överdrift, utsvävning, måttlöshet

Möjliga synonymer till excess

Relaterat till excess

våldsamhet

gensträvighet

omåttlighet

illvilja

överkänslighet

överdrift

rubbning

övermått

Diskussion om ordet excess