exclaim

exclaim
exclaimed
exclaimed
Verb

Översättningar

Hur används ordet exclaim

  • "I am not a Communist, he exclaimed"
  • "I won! he exlaimed"

Ordet exclaim har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom sex
  • Inom generell
musik
sex
generell

Ordet exclaim inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till exclaim (inom musik)

Ordet exclaim inom sex

utter aloud; often with surprise, horror, or joy

Översättningar (inom sex)

Synonymer till exclaim (inom sex)

Möjliga synonymer till exclaim (inom sex)

Ordet exclaim inom generell

Synonymer till exclaim (inom generell)

Diskussion om ordet exclaim