execrate

execrate
execrated
execrated
Verb

Översättningar

Synonymer till execrate

Ordet execrate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
generell
vanliga uttryck

Ordet execrate inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till execrate (inom generell)

Möjliga synonymer till execrate (inom generell)

Ordet execrate inom vanliga uttryck

declare to be evil or anathema

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till execrate (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till execrate (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet execrate