exekutionsbetjänt

exekutionsbetjänten
exekutionsbetjänter
exekutionsbetjänterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet exekutionsbetjänt på svenska?

Obestämd singular: exekutionsbetjänt
Bestämd singular: exekutionsbetjänten
Obestämd plural: exekutionsbetjänter
Bestämd plural: exekutionsbetjänterna

Vad betyder exekutionsbetjänt inom historia ?

biträdande utmätningsman

Relaterat till exekutionsbetjänt

ledare

lagskipning

Diskussion om ordet exekutionsbetjänt