evert

exfoliate
exfoliated
exfoliated
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet evert

exfoliate

exfoliate
exfoliated
exfoliated
Verb

Översättningar

Ordet exfoliate har 4 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom botanik
snickeri
medicin
generell
botanik

Vad betyder exfoliate inom snickeri ?

spread by opening the leaves of

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till exfoliate (inom snickeri)

Vanlig betydelse av ordet exfoliate inom medicin

cast off in scales, laminae, or splinters

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till exfoliate (inom medicin)

Ordet exfoliate inom generell

remove the surface, in scales or laminae

come off in a very thin piece

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till exfoliate (inom generell)

Ordet exfoliate inom botanik

grow by producing or unfolding leaves; of plants

Översättningar (inom botanik)

Diskussion om ordet exfoliate