expanse

expanses
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • vidd  [ allmänt ]

Synonymer till expanse

Ordet expanse har 4 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom sport
  • Inom matematik
  • Inom generell
fysik
sport
matematik
generell

Ordet expanse inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska
  • vidd  [ allmänt ]

Möjliga synonymer till expanse (inom fysik)

Ordet expanse inom sport

Synonymer till expanse (inom sport)

Ordet expanse inom matematik

Synonymer till expanse (inom matematik)

Ordet expanse inom generell

a wide and open space or area as of surface or land or sky

Synonymer till expanse (inom generell)

Möjliga synonymer till expanse (inom generell)

Diskussion om ordet expanse