expansiv

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet expansiv

  • "– Vi har en stor och expansiv industri i Sälenfjällen men det generar för lite pengar till kommunkassan, om man jämför med annan industri där man har helårsanställda, säger han."
  • "Trots att vindkraft är en expansiv bransch så har man inte hunnit med på utbildningssidan."
  • "Trots att vindkraft är en expansiv bransch så har man inte hunnit med på utbildningssidan."
  • "Riksbankschef Stefan Ingves, som inte ville röra räntan, räknar med att penningpolitiken blir expansiv ” under en period ”."
  • "Den utvecklingen väntas fortsätta, framför allt drivet av den amerikanska ekonomin med förväntningar om en expansiv finanspolitik och ökad tillväxt."
  • "– Vi har expansiv finanspolitik som driver på högkonjunkturen nästa år, säger Kristian Nilsson, biträdande prognoschef på Konjunkturinstitutet."
  • "Fast det finns skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara."
  • "Bedömningen från Riksbanken är att Sverige behöver ha en fortsatt så kallad ” expansiv penningpolitik ”, detta för att inflationen ska kunna stabiliseras nära målet."
  • "– Eftersom det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv, säger Riksbankschef Stefan Ingves."
  • "För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik."

Diskussion om ordet expansiv