expedition

expeditions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till expedition

Hur används ordet expedition

 • "an expedition was sent to explore Mars"

Ordet expedition har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom litteratur
 • Inom mat
generell
militärväsen
litteratur
mat

Vad betyder expedition inom generell, generell ?

an organized group of people undertaking a journey for a particular purpose

a journey organized for a particular purpose

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Vanlig betydelse av ordet expedition inom militärväsen

a military campaign designed to achieve a specific objective in a foreign country

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till expedition (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till expedition (inom militärväsen)

Ovanlig betydelse av ordet expedition inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till expedition (inom litteratur)

Ordet expedition inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till expedition (inom mat)

Diskussion om ordet expedition

expedition

expeditionen
expeditioner
expeditionerna
Substantiv [n]

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till expedition (inom mat)

Hur böjs ordet expedition på svenska?

Obestämd singular: expedition
Bestämd singular: expeditionen
Obestämd plural: expeditioner
Bestämd plural: expeditionerna

Hur används ordet expedition

 • "Det var kyrkan själva som beslutade om att utrymma lokalerna efter att hoten kommit in till stadsförsamlingens expedition via telefon."
 • "– Det var min första expedition i öppet vatten, det vill säga mitt i havet, berättar han."
 • "Ett 15-tal personer gick i ett protesttåg från Klaipedaplatsen ner till de styrande kommunalrådens expedition för att visa sitt missnöje."
 • "Det är inte mycket som är känt men stolen ska ha funnits på Kommunals expedition eftersom många av namnen är personer som varit verksamma inom Kommunal under de nedskrivna åren."
 • "Nu inväntar hans expedition en väderlucka till helgen, om den inte kommer så åker han till Antarktis och bestiger den sjunde Seven Summits-toppen, det nästan 5000 meter höga Mount Vinson."
 • "Efter en oviss väntan stängde tingsrätten i Luleå sin expedition på måndagseftermiddagen utan att någon konkursansökan hade lämnats in."
 • "Hans aska ska ha kastats i floden Tibern och exakt 400 år senare startade Hans Limbus Tjörneryd en expedition för att hitta askan."
 • "Ett är Laholms stadshus, ett annat är socialkontoret i Varberg som började kameraövervaka sin expedition i april 2019."
 • "Mannen ska ha haft förrådet på sin egen expedition, och ” på ett sätt som inte följt mottagningens rutiner ” distribuerat narkotikan till patienter."
 • "– När jag gjorde min första expedition till Arktis 91 så var det stora resliga isberg."

Ordet expedition har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom kontor
 • Inom handel
 • Inom militärväsen
bildligt
kontor
handel
militärväsen

Vad betyder expedition inom bildligt ?

organiserad, avsända|avsänd forskningsresa

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till expedition (inom bildligt)

Möjliga synonymer till expedition (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet expedition inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Möjliga synonymer till expedition (inom kontor)

Mindre vanlig betydelse av ordet expedition inom handel

Översättningar (inom handel)

Engelska

Synonymer till expedition (inom handel)

Möjliga synonymer till expedition (inom handel)

Ordet expedition inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till expedition (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till expedition (inom militärväsen)

Diskussion om ordet expedition

 • Deddly - 2009-03-06

  Verb: dispach, sending