expend

expend
expended
expended
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till expend

Hur används ordet expend

  • "The legislature expended its time on school questions."

Ordet expend har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom mat
ALLMÄNT
generell
mat

Ordet expend inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till expend (inom ALLMÄNT)

Ordet expend inom generell

Synonymer till expend (inom generell)

Ordet expend inom mat

Synonymer till expend (inom mat)

Möjliga synonymer till expend (inom mat)

Diskussion om ordet expend