expostulate

expostulate
expostulated
expostulated
Verb

Översättningar

Vad betyder expostulate inom bildligt ?

reason with (somebody) for the purpose of dissuasion

Möjliga synonymer till expostulate

Diskussion om ordet expostulate