extra

Konjunktion

Översättningar

Hur används ordet extra

 • "Men när det gäller kunskapsnämnden vill jag ha tydligare besked, säger Patrik Hansson ( S ), som menar att det inte är aktuellt att skjuta till extra pengar till de tre nämnderna."
 • "Karlskrona Pride lägger i år extra fokus på paraden."
 • "För oss är Stefan nästan som en extra bandmedlem, eller kanske någon slags bandpappa."
 • "Det ställer stora krav på oss och det kräver extra resurser."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Det handlar om ett par tre barn extra som vi plockar in på varje ställe utöver det maxtal vi har sagt, som generellt för förskolan är 18 barn per avdelning, säger Torsten Berg, verksamhetschef förskolor Karlshamn."
 • "Den här gången satsar man extra mycket på paraden som kommer att gå av stapeln på lördagen den 3 juni."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "Påvens besök i Sverige känns extra stort för Olofströmsparet Hilario Urbano och Ruth Sastre som träffades genom en pilgrimsresa."
 • "Ge gärna ett extra leende när du kliver på bussen eller när du beställer ditt kaffe, för i veckan är det den vänliga veckan."

Vad betyder extra inom generell ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Möjliga synonymer till extra

Diskussion om ordet extra

extra

Adverb

Vad betyder extra inom vardagligt ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Diskussion om ordet extra

extra

Adjektiv

Hur används ordet extra

 • "Men när det gäller kunskapsnämnden vill jag ha tydligare besked, säger Patrik Hansson ( S ), som menar att det inte är aktuellt att skjuta till extra pengar till de tre nämnderna."
 • "Karlskrona Pride lägger i år extra fokus på paraden."
 • "För oss är Stefan nästan som en extra bandmedlem, eller kanske någon slags bandpappa."
 • "Det ställer stora krav på oss och det kräver extra resurser."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Det handlar om ett par tre barn extra som vi plockar in på varje ställe utöver det maxtal vi har sagt, som generellt för förskolan är 18 barn per avdelning, säger Torsten Berg, verksamhetschef förskolor Karlshamn."
 • "Den här gången satsar man extra mycket på paraden som kommer att gå av stapeln på lördagen den 3 juni."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "Påvens besök i Sverige känns extra stort för Olofströmsparet Hilario Urbano och Ruth Sastre som träffades genom en pilgrimsresa."
 • "Ge gärna ett extra leende när du kliver på bussen eller när du beställer ditt kaffe, för i veckan är det den vänliga veckan."

Vad betyder extra inom generell ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Diskussion om ordet extra

extra

Adverb

Hur används ordet extra

 • "an extra fast car"

Vad betyder extra inom generell ?

unusually or exceptionally

Diskussion om ordet extra

extra

extras
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet extra

 • "he always carried extras in case of an emergency"

Ordet extra har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom film
 • Inom musik
sport
generell
film
musik

Vad betyder extra inom sport ?

something additional of the same kind

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till extra (inom sport)

Möjliga synonymer till extra (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom generell

Översättningar (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom film

a minor actor in crowd scenes person with a walk-on (non-speaking) part

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till extra (inom film)

Möjliga synonymer till extra (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom musik

an additional edition of a newspaper (usually to report a crisis)

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till extra (inom musik)

Diskussion om ordet extra

extra

Adjektiv

Översättningar (inom musik)

Hur används ordet extra

 • "found some extra change lying on the dresser"
 • "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"
 • "need extra help"
 • "an extra pair of shoes"
 • "`extra' is a prefix in `an extrauterine pregnancy'"

Ordet extra har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom media
generell
ALLMÄNT
media

Vad betyder extra inom generell ?

further or added (prefix) outside or beyond

Översättningar (inom generell)

Synonymer till extra (inom generell)

Möjliga synonymer till extra (inom generell)

Ordet extra inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till extra (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till extra (inom ALLMÄNT)

Ordet extra inom media

added to a regular schedule

Översättningar (inom media)

Synonymer till extra (inom media)

Möjliga synonymer till extra (inom media)

Diskussion om ordet extra