extrude

extrude
extruded
extruded
Verb

Synonymer till extrude

Vad betyder extrude inom sex ?

form or shape by forcing through an opening; as of metal

Diskussion om ordet extrude

  • - 2008-08-26

    krossad (uttrycket används i fröblandningar där man anger extruded wheat eller extruded maize och då avses krossad sådan