eyewash

eyewashes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till eyewash

Ordet eyewash har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet eyewash inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till eyewash (inom medicin)

Ordet eyewash inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till eyewash (inom generell)

Diskussion om ordet eyewash