fälla

fäller
fällde
fällt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till fälla

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet fälla på svenska?

Presens: fäller
Preteritum: fällde
Supinum: fällt

Ordet fälla har 5 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom skogsbruk
  • Inom kemi
  • Inom juridik
  • Inom textil
bildligt
skogsbruk
kemi
juridik
textil

Vad betyder fälla inom bildligt ?

fångsredskap ofta försett med lockbete för att locka och medelst fallucka eller annat som faller igen fånga eller innestänga ett djur

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fälla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fälla (inom bildligt)

Ordet fälla inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Engelska
  • fell  [ skogsbruk ]

Synonymer till fälla (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till fälla (inom skogsbruk)

Ordet fälla inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Möjliga synonymer till fälla (inom kemi)

Ordet fälla inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till fälla (inom juridik)

Möjliga synonymer till fälla (inom juridik)

Ordet fälla inom textil

Översättningar (inom textil)

Engelska

Möjliga synonymer till fälla (inom textil)

Diskussion om ordet fälla

fäll

fällen
fällar
fällarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom textil)

Synonymer till fäll (inom textil)

Hur böjs ordet fäll på svenska?

Obestämd singular: fäll
Bestämd singular: fällen
Obestämd plural: fällar
Bestämd plural: fällarna

Hur används ordet fäll

  • "Och på en liten pall med fäll hittar vi Helena Lindgren från Luleå som är med och passar sina barnbarn som övar slalom och trots grådiset är hon nöjd."
  • "Inne ligger hon på sin fäll och vilar lugnt, men så fort hon kommer ut är hon ett riktigt energiknippe."
  • "Snacket efter Idre fäll handlade om att han åkte hem till Funäsdalen för både gömma sig, vila och ta det lugnt."

Vad betyder fäll inom kläder ?

väl; ju

Möjliga synonymer till fäll

Relaterat till fäll

täckning

Diskussion om ordet fäll