fåra

fåran
fåror
fårorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till fåra

Hur böjs ordet fåra på svenska?

Obestämd singular: fåra
Bestämd singular: fåran
Obestämd plural: fåror
Bestämd plural: fårorna

Hur används ordet fåra

 • "Blixten orsakade en lång fåra intill greenen vid hål sju."
 • "Där fanns en liten fåra med vatten som vi följde, och där vid kanten låg en liten strumpa, berättar Roger."
 • "De tidigare sprängningarna öppnade en liten fåra genom isen där."
 • "På gränsen till naturkatastrof, säger Hans Schibli när han vandrar runt i Kärrabobäckens torrlagda fåra."
 • "Och till sist plöja en fåra mellan grannens teg och deras egna."
 • "Det visade sig att studenterna med de största nätverken hade mer grå substans i tre delar av hjärnan : Sulcus temporalis som är en fåra i den så kallade temporalloben och som tros ha betydelse för iakttagelseförmågan, gyrus temporalis som är en av tinningvindlingarna och är kopplad till social förmåga, samt entorhinal cortex, en del av hjärnbarken."
 • "Det exakta händelseförloppet är fortfarande oklart men fordonet kördes genom högt gräs och troligen har föraren inte sett att det fanns en fåra i marken."
 • "– Sedan ska en ny fåra byggas upp av natursten så att det blir en fors upp genom området."
 • "Snön från skogarna har dessutom gett ett bättre flöde i bäckarna, med en djupare fåra, så det har varit bättre på flera sätt i år."
 • "Vid 15.30 tiden rapporterade Härjedalens kommun att ismassorna i Veman vid Brynnan, uppströms och nordväst om Vemdalen, hade flyttats från åfåran och Veman rann då i sin normala fåra igen."
 • "Blixten orsakade en lång fåra intill greenen vid hål sju."
 • "Där fanns en liten fåra med vatten som vi följde, och där vid kanten låg en liten strumpa, berättar Roger."
 • "De tidigare sprängningarna öppnade en liten fåra genom isen där."
 • "På gränsen till naturkatastrof, säger Hans Schibli när han vandrar runt i Kärrabobäckens torrlagda fåra."
 • "Och till sist plöja en fåra mellan grannens teg och deras egna."
 • "Det visade sig att studenterna med de största nätverken hade mer grå substans i tre delar av hjärnan : Sulcus temporalis som är en fåra i den så kallade temporalloben och som tros ha betydelse för iakttagelseförmågan, gyrus temporalis som är en av tinningvindlingarna och är kopplad till social förmåga, samt entorhinal cortex, en del av hjärnbarken."
 • "Det exakta händelseförloppet är fortfarande oklart men fordonet kördes genom högt gräs och troligen har föraren inte sett att det fanns en fåra i marken."
 • "– Sedan ska en ny fåra byggas upp av natursten så att det blir en fors upp genom området."
 • "Snön från skogarna har dessutom gett ett bättre flöde i bäckarna, med en djupare fåra, så det har varit bättre på flera sätt i år."
 • "Vid 15.30 tiden rapporterade Härjedalens kommun att ismassorna i Veman vid Brynnan, uppströms och nordväst om Vemdalen, hade flyttats från åfåran och Veman rann då i sin normala fåra igen."

Ordet fåra har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom anatomi
 • Inom geografi
jordbruk
anatomi
geografi

Vad betyder fåra inom jordbruk ?

långsmal fördjupning eller nedsänkning

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till fåra (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till fåra (inom jordbruk)

Ordet fåra inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till fåra (inom anatomi)

Möjliga synonymer till fåra (inom anatomi)

Relaterat till fåra (inom anatomi)

anatomi

Ordet fåra inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Engelska

Synonymer till fåra (inom geografi)

Möjliga synonymer till fåra (inom geografi)

Diskussion om ordet fåra

fåra

fårar
fårade
fårat
Verb

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till fåra (inom geografi)

Hur böjs ordet fåra på svenska?

Presens: fårar
Preteritum: fårade
Supinum: fårat

Vad betyder fåra inom snickeri ?

långsmal fördjupning eller nedsänkning

Möjliga synonymer till fåra

Diskussion om ordet fåra