följsamhet

följsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till följsamhet

Hur används ordet följsamhet

 • "” Jag ser inte någon möjlighet att fullfölja uppdraget i bolagskoncernen, då styrelsen i Karlshamn energi ifrågasätter lekmannarevisorernas följsamhet till god revisionssed i kommunal verksamhet."
 • "IVO är kritisk till att sjuksköterskan dessutom har brustit i följsamhet av rutinerna."
 • "– Det handlar inte om några oegentligheter utan vi har inte varit nöjda med chefens följsamhet, det är vi politiker som styr, säger Stina Munters till SVT Dalarna."
 • "– Det är en väldigt viktig fråga, att vi har följsamhet i våra riktlinjer."
 • "– Jag tycker att det är väldigt hög följsamhet."
 • "Hela organisationer har gjort ett bra jobb när det gäller följsamhet."
 • "Men i våras höll Miljöpartiet kongress och där är varken följsamhet eller pragmatism ledstjärna."
 • "– Det har varit brister i första hand om helhetsansvaret för patienten, samordning mellan olika vårdande enheter, men också dokumentation och följsamhet till gällande rutiner har brustit, säger Lars Svennberg chefläkare Division Primärvård, Medicin-Psykiatri."
 • "Nya restriktioner kan införas med kort varsel, vilket ställer stora krav på följsamhet hos festivalarrangörerna."
 • "” XX har under en relativt kort tjänstgöring inom Migrationsverket visat på bristande följsamhet av att följa ingångna ramavtal, visat bristande omdöme vid hanteringen av personalfrågor och ekonomi samt uppvisat bristande chefsförmåga ” skrev regionchef Ulf Lindh i ett preliminärt utlåtande och lämnade som förslag till personalansvarsnämnden att enhetschefen skulle skiljas från sin anställning."

Ordet följsamhet har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teknik
allmänt
teknik

Ordet följsamhet inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till följsamhet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till följsamhet (inom allmänt)

Ordet följsamhet inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet följsamhet