förbigående

förbigåendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Vad betyder förbigående inom generell ?

det att på obestämd tid framåt lämna något utan uppmärksamhet

Möjliga synonymer till förbigående

Diskussion om ordet förbigående

förbigående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet förbigående

 • "Det var en förbigående som larmade om att gräset pyrde och rök."
 • "– Samernas historia har skildrats lite förbigående av andra."
 • "– Och där avbryts brottet av ett förbigående par, säger Mikael Hedström och fortsätter :"
 • "Palmeåklagaren Krister Petersson menar också att Engström i förbigående berättade saker som ett vanligt vittne knappast kunde ha snappat upp, men däremot en mördare."
 • "Juholt själv hade bara en passus i förbigående där han sade att även om det är svårt att tro i dag så kommer valrörelsen 2014 präglas av ideologi och värderingar."
 • "– Det finns inget sådant här avgörande i Sverige, bara den här hovrättsdomen som tar upp det i förbigående."
 • "Den går inte alls in på vinstfrågan, mer än att i förbigående konstatera att det har varit mycket debatt om just vinster i välfärden."
 • "Det gjordes i förbigående, inte i huvudsak, säger Martin Kragh till Kulturnyheterna."
 • "Förklarar ( i förbigående ) hur norra Värmland och Europas historia hör ihop. ”"
 • "I Serotonin ser han paralleller mellan socialdemokratins nedgång och ungdomars vikande lust, han nämner i förbigående växande klyftor mellan inkomst av arbete och vinst på kapital ( som en annan Piketty ), han låter blicken svepa över storstaden och ser bara reklampelare, han gräver i landsbygden och finner den tömd på tusenårig kunskap."

Vad betyder förbigående inom generell ?

det att på obestämd tid framåt lämna något utan uppmärksamhet

Möjliga synonymer till förbigående

Diskussion om ordet förbigående

förbigå

förbigår
förbigick
förbigått
Verb

Hur böjs ordet förbigå på svenska?

Presens: förbigår
Preteritum: förbigick
Supinum: förbigått

Hur används ordet förbigå

 • "Med ett fjärde steg i jobbskatteavdraget får regeringen också svårt att helt förbigå pensionärerna."
 • "Men att nu förbigå den här lilla passusen där väljarna ska rösta, det tänker inte jag göra, säger han."
 • "Journalisfacket anser att NSD brutit mot föräldraledighetslagen genom att förbigå lokalredaktören vid tillsättningen av en tjänst som nyhetsreporter på centralredaktionen."
 • "Bakgrunden till beslutet är en långdragen konflikt, där Nilsson Nachtweij anklagats för att jaga och trakassera tjänstemän, och att förbigå chefer."
 • "En man hemmahörande i Eskilstuna kommun har åtalats för att ha stulit el i ett och ett halvt år genom att använda startkablar för att förbigå elmätaren."
 • "I stället kan han förbigå parlamentet med presidentdekret."
 • "Peres vill istället föra samtal med palestiniernas president Mahmud Abbas, och fortsätta förbigå regerande Hamas."
 • "Påven meddelade under ett möte med präster i Vatikanen i dag att han tänker förbigå den regel som anger fem års väntan innan proceduren för saligförklaring, som är första steget mot helgonstatus, kan inledas."
 • "– Vissa stater försvarade åsikten att framstressade åtgärder måste vidtas genom att förbigå legitima internationella institutioner."
 • "Han menar att det är lätt att förbigå någon detalj vid sekretessprövningen."

Vad betyder förbigå inom generell ?

hoppa över, passera (gå förbi) utan att stanna till, utelämna, utesluta, rata, välja bort

Relaterat till förbigå

avskildhet

förkastelse

avslag

ouppmärksamhet

missaktning

ringaktning

vårdslöshet

döljande

försumlighet

frånvaro

Diskussion om ordet förbigå