förbise

förbiser
förbisåg
förbisett
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till förbise

Hur böjs ordet förbise på svenska?

Presens: förbiser
Preteritum: förbisåg
Supinum: förbisett

Hur används ordet förbise

 • "Samtidigt är många av länderna på UD:s lista bland de värst coronadrabbade i världen och risken att insjukna i covid-19 under resan går inte att förbise."
 • "” Trots vår samarbetsvilja och vårt mål att göra allting korrekt har Skatteverket valt att förbise våra inkomna uppgifter det frågat efter."
 • "Han menar att brevet är en ” välformulerad och väldokumenterad skrivelse ”, som inte borde gå att förbise."
 • "– Vi kan inte förbise så allvarliga brister."
 • "– Det finns en stor grupp människor som lever på bidrag och som inte går att förbise."
 • "Kulturnyheternas Sofia Olsson är svag för filmens rättvisepatos och stora känslor, och kan förbise att berättelsen om ett fattigt, brittiskt 50-tal har gjorts förr."
 • "– Låt oss förbise varje regering."
 • "Det här påverkar människorna och deras liv i sådan hög utsträckning att man helt enkelt inte kan förbise det, säger Kimmo Sulila."
 • "– Det är ju så mycket enklare, roliga och trevligare att stå här när vi ska till OS i Rio de Janeiro även om det är EM-kval vi pratar om nu, säger förbundskaptenen Pia Sundhage, som på nytt valde att förbise Manchester Citys Kosovare Asllani."
 • "Och det kan man inte förbise i sammanhanget när vapen hittas vid en skola, men å andra sidan finns det inget som indikerar det heller, säger Bo Lundqvist, förundersökningsledaren och kriminalkommissarie."

Vad betyder förbise inom vardagligt ?

inte lägga märke till något; lämna något ur räkningen

Relaterat till förbise

avskildhet

ouppmärksamhet

ohövlighet

missaktning

underskattning

vårdslöshet

oviktighet

döljande

omdömeslöshet

försumlighet

oriktighet

tanklöshet

likgiltighet

otacksamhet

sammanblandning

Diskussion om ordet förbise

förbiseende

förbiseendet
förbiseenden
förbiseendena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet förbiseende på svenska?

Obestämd singular: förbiseende
Bestämd singular: förbiseendet
Obestämd plural: förbiseenden
Bestämd plural: förbiseendena

Hur används ordet förbiseende

 • "Men det kan handla om förbiseende, att riskerna inte utretts tillräckligt i förväg och att riskbedömningen inte är korrekt gjord."
 • "Kan handla om förbiseende"
 • "JK beslutar att inte inleda någon förundersökning, eftersom händelsen orsakades av ett förbiseende från tidningens sida."
 • "- Regeringen har gjort en tavla, det här är ett förbiseende."
 • "Exhustrun ansåg att domen i hovrätten berodde på grovt förbiseende."
 • "- Det är ett rent förbiseende."
 • "- Det är ett rent förbiseende."
 • "Jörgen Andersson skriver att det varit ” helt och hållet ett förbiseende från min sida ” och att han aldrig haft någon avsikt att dölja uppdragen."
 • "– Det är ett förbiseende, säger Matias Benér, vd för Mullsjö Bostäder."
 • "– Regeringen har gjort en tavla, det här är ett förbiseende."

Vad betyder förbiseende inom vardagligt ?

Möjliga synonymer till förbiseende

Relaterat till förbiseende

anakronism

underskattning

overksamhet

misslyckande

missaktning

försumlighet

ouppmärksamhet

oduglighet

oriktighet

otacksamhet

sammanblandning

vårdslöshet

Diskussion om ordet förbiseende