fördraga

fördrog
fördragit
fördrager
Verb

Översättningar

Synonymer till fördraga

Hur böjs ordet fördraga på svenska?

Presens: fördrager
Preteritum: fördrog
Supinum: fördragit

Vad betyder fördraga inom generell ?

''ålderdomlig variant av'' fördra

Möjliga synonymer till fördraga

Relaterat till fördraga

tillåtelse

samstämmighet

måttlighet

mildhet

måttfullhet

känsla

välvilja

kallblodighet

osjälviskhet

Diskussion om ordet fördraga