fördyring

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till fördyring

Hur används ordet fördyring

  • "Från och med första juli blir inhyrning av personal belagt med 25 procent moms – en fördyring som drabbar privat vård men inte den som utförs av kommun eller landsting."
  • "Nu är prislappen 10,8 miljarder kronor jämfört med planerade 9 miljarder kronor, en fördyring med 20 procent."
  • "– Vi ser ju nu i resultatet av de här besparingarna att det blir en fördyring."
  • "Det ser vi som oerhört konstigt, för nu ska man ju bygga om lokalerna och med utbyggnaden i Leksand så blir det ju en fördyring, helt klart, säger Leif Jakobs, ambulanssjuksköterska och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet."
  • "– Om man väljer att inte ge Kustbevakningen de här pengarna så blir det en fördyring på andra håll i samhället, någon annan får överta arbetsuppgifterna."
  • "Jag tänker på alla EU-projekt som vi är medfinansiärer till, där kommer stora kostnader hamna på kommuner, så det blir en fördyring."
  • "Kommer det att betyda en fördyring?"
  • "– Det är en fördyring som vi måste hantera i vår budget."
  • "– Det är klart att man får vara realistisk, men vi förväntar oss inte att det skulle bli någon extrem fördyring på något sätt, säger Kahlin."
  • "Intresset för att låna e-böcker ökar dock men medför en kraftig fördyring för biblioteken och vissa har infört begränsningar."

Möjliga synonymer till fördyring

Diskussion om ordet fördyring