föreläsningssal

föreläsningssalen
föreläsningssalar
föreläsningssalarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till föreläsningssal

Hur böjs ordet föreläsningssal på svenska?

Obestämd singular: föreläsningssal
Bestämd singular: föreläsningssalen
Obestämd plural: föreläsningssalar
Bestämd plural: föreläsningssalarna

Hur används ordet föreläsningssal

  • "Bland annat fick dörrarna stängas tidigt till konstnären och hedersdoktorn Linn Fernströms föreläsningssal."
  • "Alla förbereder sig på sitt sätt, i Malmö blir en gammal restaurang på sjukhuset högkvarter, i helsingborg tar man hjälp av en föreläsningssal och i Ystad har man satt upp ett militärtält."
  • "Ung Aktiv-loakeln innehåller en danslokal med speglar, tre musikstudios, en föreläsningssal och ett café."
  • "Efter elevernas anmälan pekade läraren ut dem inför de övriga eleverna i en föreläsningssal."
  • "Igår kväll höll kritiska röster en föreläsning för en full föreläsningssal på ABF-huset om Nya Slussen."
  • "på planen finns bland annat bibliotek, café och föreläsningssal."
  • "Två personer spelade in en porrfilm i en föreläsningssal på Ångströmlaboratoriet."
  • "Här i en föreläsningssal på Karolinska institutes Science Park lyssnar ärrade professerer som Hans Rosling och Sven Britton, tekniker från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ), läkare och sjuksköterskor mitt i karriären på den samlade svenska ebolaexpertisens bild av hur epidemin utvecklas och eventuellt också kan begränsas eller rent av stoppas."
  • "Attacken började med att angriparna tog sig till en föreläsningssal där kristna studenter höll på att be sin morgonbön."
  • "I en annan föreläsningssal pratar Magnus Blomgren, lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, om EU och kommunal politik."

Vad betyder föreläsningssal inom utbildning ?

sal (stort rum) som används för att ge föreläsningar, inte sällan med en scen i ena änden av salen och åtskilliga och sinsemellan höjdförskjutna rader av sittplatser från scenens början till salens motsatta ände (så att i praktiken scenen befinner sig en våning under översta raden av stolar i förhållande till byggnaden som innehåller salen)

Möjliga synonymer till föreläsningssal

Relaterat till föreläsningssal

rum

Diskussion om ordet föreläsningssal