föreligga

föreligger
förelåg
förelegat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till föreligga

Hur böjs ordet föreligga på svenska?

Presens: föreligger
Preteritum: förelåg
Supinum: förelegat

Hur används ordet föreligga

  • "Enligt kommunchefen ska det inte föreligga någon schism inom förvaltningen."
  • "” En kortare vistelse utanför anstalten överväger inte den risk för misskötsamhet som får anses föreligga. ”, skriver Kriminalvården i sin motivering till beslutet."
  • "Enligt utredningen bedöms inte något allvarligt missförhållande enligt lex Sarah föreligga."
  • "– Vår kommunjurist har tittat på det och gjort bedömningen att det kan föreligga jäv."
  • "Dessutom ska det föreligga en brandrisk eftersom mannen slänger sina fimpar i en papperskorg."
  • "Enligt ordförande Karl-Gösta Svenson ( M ) var arbetsutskottet positivt till ett ja, det gäller även socialdemokraterna, och därmed tycks det inte föreligga något hinder för att hyra ut arenan på Rosenholm och genomföra matchen i juni nästa år."
  • "Att läraren sagts upp beror inte enbart på det skickade mailet, utan det ska också föreligga ” personliga skäl ”, uppger Hilliges men betonar att det absolut är ett av skälen."
  • "” Mot bakgrund av att det har gått mer än ett år får det dock anses föreligga en hög grad av sannolikhet för att hon är död ”, skriver man i beslutet."
  • "– Av de handlingar som vi har tagit del av har vi gjort bedömningen att det kan föreligga brott på GDPR och integritetsreglerna, därför har vi anmält både Securitas och Collen Construction, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman, Svenska Transportarbetarförbundet."
  • "Det ska inte föreligga någon spridningsrisk och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på plats i ytterligare några timmar."

Diskussion om ordet föreligga