författning

författningen
författningar
författningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till författning

Hur böjs ordet författning på svenska?

Obestämd singular: författning
Bestämd singular: författningen
Obestämd plural: författningar
Bestämd plural: författningarna

Hur används ordet författning

 • "Där riktas massiv kritik mot båtchefen och kommendörkaptenen, som enligt utredarna ” konsekvent har åsidosatt lag, förordning, författning samt interna regler och riktlinjer ”"
 • "Opinionsmätningarna visade innan valet att italienarna skulle rösta nej till förslaget om ny författning, något som gjort att marknaden redan i stor mån ” prisat in ” resultatet."
 • "- Vi har en författning som säger att när kronprinsessan ingår äktenskap ska regeringen tillfrågas."
 • "Med hänvisning till landets författning pekar de på allas rätt att få sin sak prövad i domstol."
 • "- Det finns ett antal stora förslag som till och med påverkar vår författning."
 • "I enlighet med Japans pacifistiska författning har landet skickat 550 soldater som deltar i humanitärt arbete och med återuppbyggnad."
 • "I Frankrike, som i juni ska rösta om EU:s författning, kan direktivet bli den avgörande frågan."
 • "I Egypten protesterade befolkningen både för och emot president Mursis nya maktdekret och landets nya författning."
 • "Hans slutsats är att den härskar ett klimat av rädsla i detta land, som redan 1791 skrev in pressfriheten som en rättighet i sin författning."
 • "” Kammarrätten anser att Svenska Akademiens stadgar, som styr dess verksamhet, inte kan jämställas med en författning."
 • "Där riktas massiv kritik mot båtchefen och kommendörkaptenen, som enligt utredarna ” konsekvent har åsidosatt lag, förordning, författning samt interna regler och riktlinjer ”"
 • "Opinionsmätningarna visade innan valet att italienarna skulle rösta nej till förslaget om ny författning, något som gjort att marknaden redan i stor mån ” prisat in ” resultatet."
 • "- Vi har en författning som säger att när kronprinsessan ingår äktenskap ska regeringen tillfrågas."
 • "Med hänvisning till landets författning pekar de på allas rätt att få sin sak prövad i domstol."
 • "- Det finns ett antal stora förslag som till och med påverkar vår författning."
 • "I enlighet med Japans pacifistiska författning har landet skickat 550 soldater som deltar i humanitärt arbete och med återuppbyggnad."
 • "I Frankrike, som i juni ska rösta om EU:s författning, kan direktivet bli den avgörande frågan."
 • "I Egypten protesterade befolkningen både för och emot president Mursis nya maktdekret och landets nya författning."
 • "Hans slutsats är att den härskar ett klimat av rädsla i detta land, som redan 1791 skrev in pressfriheten som en rättighet i sin författning."
 • "” Kammarrätten anser att Svenska Akademiens stadgar, som styr dess verksamhet, inte kan jämställas med en författning."

Vad betyder författning inom samhälle ?

lagsamling som anger de grundläggande formella normerna i en stat, framförallt hur den skall styras

Relaterat till författning

avtal

struktur

förberedelse

form

tillstånd

laglighet

Diskussion om ordet författning