förfela

förfelar
förfelade
förfelat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förfela på svenska?

Presens: förfelar
Preteritum: förfelade
Supinum: förfelat

Vad betyder förfela inom vardagligt ?

inte träffa, missa, bomma

Möjliga synonymer till förfela

Relaterat till förfela

anakronism

omogenhet

divergens

förlust

försening

misslyckande

försumlighet

nackdel

oförstånd

ofullkomlighet

oförmåga

tillkortakommande

oriktighet

svaghet

olämplighet

Diskussion om ordet förfela